บริษัท แหลมทอง น๊อต สกรู โลหะกิจ จำกัด

รับผลิตน๊อต สกรู แหวนอีแปะ และรับผลิตชิ้นงานโลหะทุกชนิด

บริษัทแหลมทอง น๊อตสกรู โลหะกิจ จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจขึ้นตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2548 ทำธุรกิจเกี่ยวกับการรับผลิตสลักภัณฑ์ชนิดต่างๆ ชิ้นงานโลหะทุกชนิด รวมทั้งรับผลิตชิ้นงานเฉพาะตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ด้วยวัสดุคุณภาพดี เครื่องจักรที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐาน และช่างที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน

บริษัทของเรามีการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รวดเร็ว และมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และให้ลูกค้าพึงพอใจและได้รับแต่ในสิ่งที่ดีที่สุดทั้งในด้านคุณภาพของสินค้าและการบริการที่ดีและตรงตามความต้องการจากบริษัทของเรา